Back to Homepage..
      Introductie Contact Sitemap    
     
 
  Aansprakelijkheid  
  Technisch  
  Brand  
  Motorrijtuigen  
  Ongeval  
Transport
P&I
 
 

P&I Verzekering

 
100 jaar geleden kon de eigenaar van een schip nog volstaan met het verzekeren van zijn schip op een cascopolis. De mate waarin hij toen aansprakelijk kon zijn tegenover derden was bijzonder beperkt. Nieuwe wetten en veranderde opvattingen die de eigenaar meer en meer aansprakelijkheid oplegden, maakten het nodig om voor die aansprakelijkheidsrisico's een ruimere verzekering te creëren. Verschillende eigenaars trachtten dit via een verzekering op onderlinge basis op te lossen en zo ontstonden de Protection en Indemnity-clubs (P&I clubs)

De P&I verzekering heeft betrekking op de risico's die een eigenaar van schepen loopt. Niet gedekt is de schade aan het schip en in het algemeen de andere risico's, die gewoonlijk door casco-, disbursements- of vrachtverzekeringen zijn gedekt .

De P&I-verzekering kan onder andere dekking bieden voor:
  • aanvaringsschade aan derden
  • schade aan opvarenden
  • pollutie (verontreiniging)
  • schade aan goederen

 
 
   
   
Meer weten over P & I verzekering?